Kenan ÇılmanKenan Çılman

Şirket Değerleme Direktörü


2004 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kenan Çılman, kısa bir süre yazılım ve üretim sektörlerinde çalıştıktan sonra 2006 yılında finans sektörüne geçmiştir.

2006 yılında Bizim Menkul Değerler A.Ş. ile başlayan finans kariyerinde birçok şirketin değerleme raporu, halka arz, satış/el değiştirme (Merger & Acquisition), kira sertifikası ihracı gibi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Finans kariyerine paralel olarak yazılım faaliyetleri de sürdürmüş olup her iki mesleği de birleştirerek piyasaya önemli finansal yazılımlar sunmuştur. Bunlardan bazıları: mali müşavirlik programı, algoritmik emirler sistemi, hisse bazlı al/sat modelleri, hedging modelleri, hisse senedi exchange modelleri, özel fon yönetimi sistemleri, kredi derecelendirme modelleri, ortaklık yapısı sadeleştirme model ve sistemleri, muhasebe programları, şirket haberleri takip sistemleri, şirket değerleme modelleri, business planlar, fizibilite modelleri, katılım endeksi modeli, what-if analizleri vb. yüzden fazla program yazmış ve piyasaya sunmuştur. Program ve raporları SPK bültenleri ve halka açık şirketlerin faaliyet raporlarında, bunun yanında bazı haber sitelerinin (Habertürk gibi) yayınlanmıştır. Bugüne kadar Türkiye’nin önde gelen birçok halka açık firmasına, holdinglere ve SPK’ya tabi denetim firmalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermiştir. SPK lisanslarının tamamına sahip olup 2013 yılına kadar Katılım Endeksi Kurul Üyeliği de yapmıştır.

Günümüzde aktif olarak birçok üniversite ve akademide finans, ileri Excel ve yazılım eğitimleri vermektedir. Bunlarla birlikte hobi olarak android ve Excel ortamında oyunlar ve programlar yazmakta ve yayınlamaktadır (www.excelsizeyeter.com adresinden yayınlanmaktadır.). Php, CSS, Visual Basic, html, Excel Macro, JQuery, Javascript, SQL, MySql, Power Query, Android gibi yazılım dillerinin tamamını bilmektedir.

Kenan Çılman, kurumumuzda değerleme uzmanlığı ve eğitim faaliyetlerini yürütmekte olup eğitimler kapsamında İleri Excel, Excel Makro (VBA), Şirket Değerleme, Finansal Modelleme, Finans Matematiği ve Kredi Modelleme eğitimleri vermektedir.

Uzmanlık Alanları

 • Şirket Değerleme

 • Kurumsal Finansman

 • Şirket Birleşme ve Satın Almalar (M&A)

 • Finansal Modelleme

 • Finansal Analiz

 • Business Plan

 • Bütçe Planlama

 • Yazılım

 • Sermaye Piyasaları

 • Due Diligence

 • Finans Eğitimleri

 • Excel ve VBA Eğitimleri

Eğitim

 • İstanbul Teknik Üniversitesi

  Endüstri Mühendisliği

İletişim Formu