Şirket Değerleme NedirBanka Değerleme Yöntemleri

Bankalar, esas faaliyetleri itibariyle hem ülke ekonomisine yön veren ve hem de her sektör için olmazsa olmaz denecek kurumlardır. Bankaların değerlemesinde klasik yöntemlerin dışına çıkılması gerekmektedir. Bu çerçevede en çok faydalanılan yöntem olan indirgenmiş nakit akımı analizinin bankalar için kullanılması oldukça zordur ve anlamlı sonuçlar da vermez. Bunun yanında bankalarda işlem hacmi çok yüksektir ve bu verilerin basitleştirilerek indirgenmiş nakit akımı analizinde belli bir modele oturtulması da imkansızdır. Bu nedenle bankalar için farklı değerleme yöntemleri kullanılmak zorundadır.

Banka değerlemede çarpan analizi, Tobin’s Q ve Warranted Equity yöntemleri öne çıkar. Çarpan analizinde diğer firmalardan farklı olarak “FD/FAVÖK” ve “FD/Satışlar” çarpanları kullanılmaz. Bunların yerine “PD/DD”, “F/K”, “PD/Aktifler” gibi çarpanlar kullanılır. Tobin’s Q ve Warranted Equity yöntemleri şirket faaliyetleri ile ilgili belli parametreleri kullanarak şirkete özel bir hedef PD/DD çarpanı bulur ve bu çarpan üzerinden şirketin piyasa değerine ulaşır.

İletişim Formu

Gönder

İletişim Bilgileri