Şirket Değerleme Nedirİndirgenmiş Nakit Akımı Analizi

İNA (İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi), bir şirketin serbest nakit akımı üretme yeteneği üzerinden yapılan bir değerleme yöntemi olup bu serbest nakit akımlarının bugüne indirgenmesi ve mevcut serbest nakdin de eklenmesi ile oluşan değeri, şirketin piyasa değeri olarak kabul eder.

Şirketin serbest nakit akımlarının hesaplanmasında şu ana kategoriler baz alınır:

1. Faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları

2. Varlık alımı ve yatırım faaliyetlerinden nakit akımı
 
3. Finansman giderleri kaynaklı nakit akımları

4. Net işletme sermayesi değişimi

5. Vergi

6. Sermaye kaynaklı nakit akımları

7. Mevcut net nakit

Yukarıda geçen her bir unsur için nakit girişi veya nakit çıkışı oluşur. Bu para giriş ve çıkışlarının mahsuplaştırılması sonrasında elde edilen serbest nakit akımı tutarların belli bir oran üzerinden bugüne indirgenmesi sonucunda şirketin hedef piyasa değerine ulaşılır. Serbest nakit akımları, aynı zamanda şirket ortaklarının şirketten elde edeceği getiridir.


İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi, şirketin tüm faaliyetlerini bir araya getirerek doğru şekilde analiz edilmesini sağlar.


İndirgenmiş nakit akımı analizi (DCF – Discounted Cash Flow), değerleme çalışmalarında en fazla ağırlık verilen yöntemdir. Bu model, değerlemesi yapılan firmanın tüm faaliyetlerini içermekle birlikte piyasa ve ülke koşullarını da hesaba katmaktadır.
 
İndirgenmiş nakit akımı analizinde tüm firmalar para üreten birer sistem olarak dikkate alınır. Temel mantık, bu sistemin ne kadar getiri sağlayacağı ve ne kadar harcama yapacağıdır. Sağlayacağı getiri serbest nakit girişi ve harcamalar ise nakit çıkışı olarak adlandırılır ve modele katılır.

Yine bu modelde şirketlerin sonsuza kadar yaşayacakları varsayılır. Şirketlerin değerlemesi yapılırken öngörülebilir gelecekte elde edecekleri serbest nakit akımları tespit edildikten sonra devam eden yıllar için ise belli bir oranda serbest nakit akımlarının sonsuza kadar devam edeceği varsayılır.

İndirgenmiş nakit akımı analizi (DCF – Discounted Cash Flow), değerleme çalışmalarında en fazla ağırlık verilen yöntemdir. Bu model, değerlemesi yapılan firmanın tüm faaliyetlerini içermekle birlikte piyasa ve ülke koşullarını da hesaba katmaktadır.
 
İndirgenmiş nakit akımı analizinde tüm firmalar para üreten birer sistem olarak dikkate alınır. Temel mantık, bu sistemin ne kadar getiri sağlayacağı ve ne kadar harcama yapacağıdır. Sağlayacağı getiri serbest nakit girişi ve harcamalar ise nakit çıkışı olarak adlandırılır ve modele katılır.

Yine bu modelde şirketlerin sonsuza kadar yaşayacakları varsayılır. Şirketlerin değerlemesi yapılırken öngörülebilir gelecekte elde edecekleri serbest nakit akımları tespit edildikten sonra devam eden yıllar için ise belli bir oranda serbest nakit akımlarının sonsuza kadar devam edeceği varsayılır.

Yukarıda bahsi geçen ilk 6 unsur öngörülebilir gelecek (ortalama 5 yıl) için tahmin edildikten sonra bu tutarlar mahsuplaştırılarak serbest nakit akımları oluşturulur. Bu unsurlardan en önemlisi ilk maddede yer alan “Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları” olup yine bunun da en önemli elementi ise “Net Satışlar” kalemidir. Net satışlar, diğer birçok unsurun tahmin edilmesinde esas kısmı oluşturmakta olup diğer parametrelerin tahmininde de net satışlar önemli rol oynamaktadır. Örneğin faaliyet giderleri, mamul maliyetleri, işçilik giderleri vb. tüm kalemler net satışlar ile orantılı olarak hesaplanacak olup yapılan İNA modellerinde bunlar net satışların belli bir oranı olarak kabul edilecektir. Bu çerçevede gelecek yılların mamul maliyetleri ve faaliyet giderleri de net satışların tahmin edilmesi ile birlikte hesaplanmış olacaktır.İletişim Formu

Gönder

İletişim Bilgileri