Marka Değerleme HizmetleriMarka Değerleme Hizmetleri

Marka, somut olarak elle tutulamayan fakat yatırımcıların akıl ve algılarında var olan entelektüel bir değerdir. Birçok firmanın fiziki varlıklarının toplam değeri, o firmanın marka değerinin çok altında kalmaktadır.

Şirketler, müşteri nezdindeki algılarının gücünü öğrenmek için ya da yapılan reklam vb. yatırımların gerçek hayatta karşılığının oluşup oluşmadığı konusunda da marka değerleme yaptırırlar. Bunların yanında şirket el değiştirmeleri, marka satışları, tasfiye, teknik iflas vb. birçok olayın gerçekleşmesi durumunda marka değerleme yaptırmak zorunlu hale gelmektedir. Değerlemesi yapılan markalar, bilançoda aktifleştirilip şirketin gerçek gücünün görünmesini sağlarken diğer taraftan da özsermayenin gerçek seviyesini ortaya çıkarır.

Kargem, uluslararası genel kabul görmüş marka değerleme yöntemlerini kullanarak marka değerleme çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

İletişim Formu

Gönder

İletişim Bilgileri