Şirket Değerleme Nedirİndirgenmiş Temettüler Analizi (DDM)

İndirgenmiş temettü yöntemi, esas faaliyet gelirlerine uygun şekilde temettü dağıtan firmalar için geçerli bir yöntem olup bu yöntem, şirketlerin küçük ortakları nezdinde kabul gören bir yöntemdir. Küçük ortaklar, şirket yöntemini konusunda söz sahibi olmayıp tamamen getiri elde etmek amacıyla şirketlere ortak olurlar. Bu nedenle tamamen şirketin ne kadar temettü dağıttığı üzerinden bir değerleme yaparlar.

Bu yönteme göre bir şirketin piyasa değeri, şirket ortaklarına dağıtacağı temettülerin bugünkü değerine eşittir. Zira küçük ortaklar (şirket yönetiminde söz sahibi olmayan ortaklar) sadece temettü bazlı düşünmek zorundadırlar. Şirket üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadıkları için şirketin ne kadar temettü dağıtacağı veya ne kadar sermaye artışı yapacağı gibi konulara odaklanırlar. Yani “Şirket benim cebime ne kadar getiri sağlayacak ve benim cebimden ne kadar para alacak?” sorularına yoğunlaşırlar. Bu yöntem de yine indirgenmiş nakit akımı analizi gibi belli bir iskonto oranı üzerinden dağıtılacak temettüler hesaplanarak bugüne iskonto ettirilir ve oluşan değer şirketin piyasa değeri kabul edilir.

Bu yöntem her firma için geçerli olmayıp sadece belli bir doygunluğa ulaşmış ve ciddi yatırımlar yapmayı planlamayan firmalar için geçerlidir.

İletişim Formu

Gönder

İletişim Bilgileri