Şirket Değerleme EğitimleriŞirket Değerleme Eğitimleri

Şirket değerleme yapmak isteyen çalışanlar ve şirket değerini maksimize etmek isteyen yöneticiler, şirket değerleme eğitimlerine katılabilirler. Günümüz koşullarında şirketlerin doğru yönetilebilmesi için şirket değerleme yöntemlerini bilen çalışan ve yöneticilere olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Şirket değerleme eğitimleri, analitik modellemelerin dışına çıkıp şirketin tam anlamı ile simüle eden eğitimlerdir. Eğitimi başarı ile tamamlayan çalışanlar, şirketler hakkında farklı ve geniş bakış açısı edinip doğru hamleler edinebilirler. Yine eğitimi başarı ile tamamlayan kişiler, eğitimden sonra şirketlerin hem değerlerini doğru tespit ederken, şirketlerin gidişatı ve gitmesi gereken rotayı da doğru tespit edeceklerdir. 

2 günlük şirket değerleme eğitimlerimizi içerikleri aşağıda yer almaktadır:

Kimler Katılmalı
 
Şirket değerleme konusunda danışmanlık hizmeti veren aracı kurumlar, yatırım bankaları ve portföy yönetim şirketleri çalışanları ya da bu alanda çalışmak isteyen kişiler,
Değerleme raporu hazırlayan ya da hazırlamak isteyen mali müşavirler, yeminli mali müşavirler,

Şirket değerleme yapmak isteyen yatırımcılar,

Şirketlerin değerini bulmak isteyen şirket yöneticileri ve sahipleri

Eğitim İçeriği                    
BÖLÜM 1: Değerlemeye Giriş
 a) Fiyat, Değer ve Değerleme Kavramı
 b) Başlıca Değer Kavramları
  - Nominal Değer
  - Defter Değeri
  - Tasfiye Değeri
  - Piyasa Değeri
  - İşleyen Teşebbüs Değeri
BÖLÜM 2: Temel Finans Matematiği
 a) Paranın Zaman Değeri
 b) Faiz Kavramı
 c) Gelecekteki ve Bugünkü Değer
 d) Anüiteler
 e) İskonto
 f) Yatırım Kararları, Net Bugünkü Değer ve İç Verim Oranı
BÖLÜM 3: Temel Mali Tablolar ve Tabloların İlişkileri
 a) Bilanço
 b) Gelir tablosu
 c) Nakit Akım Tablosu
 d) Fon Akım Tablosu
BÖLÜM 4: Proforma Gelir Tablosu, Bilanço ve Nakit Akım Tablosu
 a) Business Plan Oluşturulması
 b) Proforma Nakit Akım Tablosu
 c) Proforma Gelir Tablosu
 d) Proforma Bilanço
BÖLÜM 5: Net İşletme Sermayesi Modelleme ve Finansman İhtiyacı Analizi
 a) Nakit İhtiyaç Süresi Tespiti
 b) Stok, Ticari Borç ve Ticari Alacak Devir Süreleri
 c) Şirketin Finansman İhtiyacının Belirlenmesi ve Projeksiyonu
BÖLÜM 6: Şirketlerde Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi
 a) Borçlanma Maliyeti
 b) Özsermaye Maliyeti
 c) Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti
BÖLÜM 7: Şirket Değerleme
 a) Değerlemenin Amaçları
 b) Değerlemeyi Etkileyen Faktörler
 c) Değerleme Yapma Nedenleri
 d) Şirket Değerlemede Aşamalar
 e) İş Analizi
BÖLÜM 8: İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
 a) Nakit Akımlarının Belirlenmesi ve Tanımı
 b) Özsermayeye Olan Serbest Nakit Akımları
 c) Şirkete Olan Serbest Nakit Akımları
 d) Nakit Akımlarının Tahmin Süresi
 e) Büyüme Oranları Tahmini
 f) İskonto Oranı ve Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri
BÖLÜM 9: Göreceli Değerleme (Çarpan Analizi)
 a) Temel Terimler
 b) Çarpanlar
 c) Özsermaye Değerine Dayanan Çarpanlar
  - F/K Oranı
  - FD/FAVÖK
  - FD/Satışlar
  - PD/DD
  - Diğer
 d) Şirket Değerine Dayanan Çarpanlar
 e) Değerlemede Mahsuplaştırılacak Diğer Unsurlar
BÖLÜM 10: Net Aktif Değer
BÖLÜM 11: What-if ve Senaryo Analizleri
BÖLÜM 12: Karpayı İndirgeme Yöntemi (DDM)
BÖLÜM 13: Banka Değerleme
 a) Tobin’s Q Değerleme Yöntemi
 b) Warranted Equity Değerleme Yöntemi
 c) Banka Çarpan Analizleri
BÖLÜM 14: Holding ve Yatırım Kuruluşları Değerleme
BÖLÜM 15: Halka Açık ve Halka Açık Olmayan Şirketler ve Dikkat Edilecek Hususlar

İletişim Formu

Gönder

İletişim Bilgileri