Ahmet KaramanLise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, O.D.T.Ü. Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 15 yılı aşkın profosyonel hayatında, önce kobilerde daha sonra da uluslararası şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Endüstriyel İlişkiler alanında değişik roller üstlendi. Uzmanlıktan üst düzey yöneticiliğe kadar değişen bu rollerde son olarak Direktör ve Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde sorumluluklar üstlendi. Görev yaptığı şirketlerde, İnsan Kaynakları Sistemlerinin yapılandırılması öncesinde sağlıklı bir alt yapı oluşturmak üzere, İş Analizi ve Yeniden Yapılanma projeleri ile çok sayıda sistem ve süreç geliştirme projesinin uygulanmasında görev aldı. Bu projelerin tasarım ve devreye alma aşamalarını tamamladı. Yetkinlik Temelli Performans Yönetimi ve İş Değerlendirme Ücret Sistemleri kurarak, bunların sürekli güncellenmelerini sağladı. Görev yaptığı çok uluslu şirketlerde, özellikle yetkinlik temelli uygulamalara yönelerek Şirket vizyonu ile uyumlu Liderlik Modellerini geliştirdi ve çalışanlara yönelik ölçme-değerlendirme süreçlerinde görev aldı. Bu kapsamda, yurt dışındaki model ve uygulamaları tanımak üzere, eğitimlere katıldı. Profesyonel hayatın içerisinde üstlendiği çok sayıdaki projede, kurumsal gelişimin yanısıra, yetkinlik temelli insan kaynakları uygulamaları ile yetenek yönetimi alanlarına yoğunlaştı. Halen çalışmalarını Yönetim Danışmanı olarak sürdürmekte olan Karaman, özellikle kobilerde kurumsallaşma üzerine yaptığı araştırma çalışmalarından da yararlanarak geniş kapsamlı Kurumsal Gelişim projelerinde, İnsan Kaynakları uygulamaları ile entegrasyonun sağlanmasında görev almaktadır.

Uzmanlık Alanları

 • Şirket Değerleme

 • Kurumsal Finansman

 • Şirket Birleşme ve Satın Almalar (M&A)

 • Finansal Modelleme

 • Satış Yönetimi

 • Tedarik Zinciri

 • Bütçe Planlama

 • Performans Yönetimi

 • Stratejik Planlama

 • Pazarlama Yönetimi

 • Satış Yönetimi

 • Müşteri Hizmetleri

İletişim Formu